ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เครื่องวัดความดัน TAS-35X
เครื่องวัดความดัน TAS-35A
เครื่องวัดความดัน DX-B1
เครื่องวัดความดันโลหิตรุ่น3005-1