ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดพกพา
เครื่องวัดอุณหภูมิ KFT-03