ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ในคนปกติอุณหภูมิจะผันแปรเล็กน้อย ตามแต่อัตราการเผาผลาญพลังงานและกิจกรรมที่ทำ แต่โดยปกติจะอยู่ราวๆ 37 องศาเซลเซียส เพราะมีศูนย์ควบคุมอุณหภูมิคอยปรับสมดุล อุณหภูมิร่างกายคนปกติโดยเฉลี่ยจะมีค่า 98.6 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 37.0 องศาเซลเซียส

 

ตอนเช้าเพิ่งตื่นก็อาจจะวัดอุณหภูมิได้ต่ำกว่าช่วงบ่ายๆเล็กน้อย ส่วนคุณผู้หญิงที่ยังไม่หมดประจำเดือนอาจมีอุณหภูมิ สูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งรอบเดือนหลัง หลังจากที่มี ‘ไข่ตก’ ครับ อย่างไรก็ตามอุณหภูมิในร่างกายที่สูงขึ้น ไม่จำเป็นต้องเกิดจาก ‘ไข้’ เสมอไปครับคืออาจเกิดจากการเสียสมดุลของ การสร้างความร้อน กับการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายชั่วคราว แต่ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิยังทำงานได้ตามปกติ อย่างเวลาเรากินทุเรียนเข้าไปมากๆ หรือออกกำลังกายหนักๆ ก็จะรู้สึกว่าตัวร้อนขึ้นได้ สักพักก็จะหาย

 

ส่วน ‘ไข้’ เกิดจากศูนย์ควบคุมอุณหภูมิทำงานผิดปกติ ไปตั้ง set point ไว้ที่ค่ามากกว่าปกติ คนที่เป็นไข้จึงอาจจะไม่ รู้สึกว่าตัวของตัวเองร้อน บางครั้งกลับรู้สึกหนาวด้วยซ้ำถ้าอุณหภูมิในร่างกายยังสูงไม่ถึง set point ที่ตั้งไว้สูงผิด ปกติ แต่ช่วงที่ไข้ลงก็จะรู้สึกร้อนได้ เพราะอุณหภูมิของร่างกายที่สูงขึ้นในช่วงที่มีไข้ สูงเกินกว่า set point ที่กลับมา ปกติแล้วตอนที่ไข้ลดลง

 

อุณหภูมิร่างกายของคน ตามปกติจะไม่คงตัว คือจะแปรปรวนตามกาลเวลา โดยเฉลี่ยในแต่ละวันอุณหภูมิจะแปร เปลี่ยนประมาณ 0.6 องศาเซลเซียส และสำ หรับคนที่ปกติ ดีอุณหภูมิของร่างกายในวันหนึ่งๆ อาจจะแตกต่างกันถึง ปรากฏตัวเลข เป็น 37.0 องศาเซลเซียสตามธรรมดา ในเวลา 6 โมงเช้าอุณหภูมิร่างกายของคนทั่วไปจะตํ่าคือมีค่า ประมาณ 96.0 องศาฟาเรนไฮต์หรือ 35.56 องศาเซลเซียส หลงัจากนนั้ อุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึง อุณหภูมิสูงสุดในตอนบ่าย 4 โมง เป็น 99.9 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 37.72 องศาเซลเซียส เพราะขณะนั้นเป็นเวลาที่ ร่างกายทำงานมากที่สุด ระบบภายในมีการเผาผลาญพลังงานมากที่สุด เขาตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจัย ด้านอายุ มิได้เข้ามามีบทบาทในการทำ ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของร่างกายเปลี่ยนแปลง หรือกล่าวอีก

 

นัยหนึ่งก็คือว่า อุณหภูมิร่า่งกายของเด็กหรือของคนชราจะแปรปรวนอยู่ระหว่า่ง 36.2 ถึง 38.0 องศาเซลเซียสเท่ากัน ส่วนคน ผิวดำโดยทั่วไปจะมีร่า่งกายทอี่บอุ่นยิ่งกว่า่คนผิวขาวประมาณ 0.6 องศาเซลเซียส สตรีจะมีอุณหภูมิร่างกาย โดยเฉลี่ยสูงกว่าบุรุษประมาณ 0.17 องศาเซลเซียส และหัวใจคนเราจะเต้นเร็วขึ้น 4.3 ครั้ง/นาที เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส