ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เครื่องพ่นละอองยา(Nebulizer) ถือเป็นอุปกรณ์รักษาและระงับอาการแบบเฉียบพลันประเภทหนึ่งที่ผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมักจะใช้กัน  โดยในบางกรณีเครื่องพ่นยานี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตของผู้ป่วยเลยก็ว่าได้ อุปกรณ์นี้คืออะไร ทำงานอย่างไร และทำไม โรคกับเครื่องพ่นละอองยาถึงมีความสัมพันธ์และความสำคัญต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคต่างๆ ไปดูกัน

เครื่องพ่นละอองยาคืออะไร

เครื่องพ่นละอองยาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ออกซิเจนอัดอากาศหรือใช้พลังอัลตราโซนิกเพื่อเปลี่ยนยาซึ่งอยู่ในรูปของเหลวให้กลายเป็นละอองฝอยเพื่อให้เหมาะต่อการสูดดมทางลมหายใจ โดยเครื่องพ่นละอองยาจะช่วยส่งอนุภาคของละอองยาที่มีฤทธิ์ในการรักษาตรงไปสู่ปอด มักใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อการรักษาที่บ้านในกลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ  โดยสามารถบรรเทาอาการป่วยของโรคต่างๆ ได้แก่

โรคกับเครื่องพ่นละอองยา สัมพันธ์กันอย่างไร

หอบหืด

หอบหืดเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของทางเดินหายใจ เมื่อทางเดินหายใจเกิดอาการบวมและคัดแน่น จะผลิตสารคัดหลั่งปริมาณมากออกมาเป็นสาเหตุของอาการหายใจลำบาก

เครื่องพ่นละอองยานั้นมักใช้เพื่อการฉีดพ่นละอองยาปริมาณมากในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเฉียบพลัน

เมื่อเทียบกับยาพ่น(inhaler)เครื่องพ่นละอองยานั้นอาจเป็นทางเลือกที่สะดวกกว่าสำหรับเด็กที่ยังไม่โตพอที่จะใช้ยาพ่น หรือในผู้ใหญ่ที่สามารถควบคุมอาการหอบหืดได้ยาก และเกิดอาการกำเริบเฉียบพลันขั้นรุนแรงบ่อยๆ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD)

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD)เป็นอาการปอดอักเสบต่อเนื่องที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ ซึ่งยังไม่มีวิธีรักษาแต่สามารถควบคุมอาการเพื่อป้องกันไม่ให้ปอดถูกทำลายมากขึ้น วิธีการป้องกันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนั้นคือการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่  อาการเฉพาะของโรคนี้ คืออาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง และทางเดินหายใจถูกอุดกั้น อาการทางเดินหายใจอุดกั้นเกิดจากโรคทางเดินหายใจย่อยๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน เช่น โรคถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบแบบเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ยาก

หลอดลมฝอยอักเสบ(Bronchiolitis)

หลอดลมฝอยอักเสบ เกิดจากหลอดลมฝอยในปอดเกิดการบวม และอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส ส่วนใหญ่พบบ่อยในเด็กทารก และมีแนวโน้มที่จะพัฒนากลายเป็นโรคหอบหืดได้ในภายหลัง หลอดลมฝอยอักเสบอาจถูกเข้าใจสับสนว่าเป็นอาการของหลอดลมอักเสบซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการอักเสบบริเวณหลอดลม

โรคหลอดลมโป่งพอง (Bronchiectasis)

โรคหลอดลมโป่งพอง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โรคมองคร่อเกิดจากการมีแผลเป็นและการอักเสบบริเวณหลอดลมที่มีสารคัดหลั่ง หรือเสมหะคั่งอยู่ หลอดลมจึงขยายตัวและไม่สามารถกำจัดเสมหะออกไปได้ตามปกติจึงก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อแบคทีเรีย เครื่องพ่นละอองยาจึงถูกนำมาใช้เพื่อส่งตัวยาที่สามารถลดอาการคั่งของเสมหะทำให้สามารถไอเอาเสมหะออกมาได้ในขณที่ยาปฎิชีวนะทำหน้าที่รักษาในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย

โรคซิสติกไฟโบรซิส(Cystic Fibrosis)

โรคซิสติกไฟโบรซิส เป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของร่างกายในการควบคุมการเคลื่อนไหวของเกลือและน้ำระหว่างเซลล์ เป็นสาเหตุให้เกิดการก่อตัวของสารคัดหลั่งในบริเวณปอดและระบบย่อยอาหาร ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการหายใจ และเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อบริเวณปอด

เครื่องพ่นละอองยานั้นใช้เพื่อทำการส่งตัวยาเข้าไปควบคุมการก่อตัวของสารคัดหลั่งและอาการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยโดยทำหน้าที่ส่งตัวยาหลายชนิดเข้าไปที่ปอด ได้แก่ ยาขยายหลอดลม ยาคอร์ติคอสเตียรอยด์ และยาโดเนสอัลฟ่า

การรักษาและบรรเทาอาการด้วยการใช้ยาพ่นขยายหลอดลม ไม่เพียงช่วยให้หลอดลมขยายตัวขึ้น แต่ยังช่วยกำจัดสารคัดหลั่งเหนียวข้นที่คั่งอยู่บริเวณปอดได้ด้วย การใช้เครื่องพ่นละอองยาปฎิชีวนะอย่างสม่ำเสมอจึงสามารถลดการเกิดอาการติดเชื้อรุนแรงในผู้ป่วยได้

ไซนัสอักเสบ (Sinusitis)

ไซนัสอักเสบ คืออาการอักเสบที่เกิดขึ้นในบริเวณจมูก และไซนัส หรือโพรงอากาศข้างจมูก เครื่องพ่นละอองยาแบบอัลตร้าโซนิกทางจมูกถูกนำมารักษาอาการไซนัสอักเสบ และพบว่าสามารถทำให้ผู้ป่วยมีอาการคัดแน่นจมูก และอาการปวดบริเวณใบหน้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการพ่นละอองยาปฎิชีวนะสามารถแก้ปัญหาการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยได้ถึงร้อยละ 76 จากการสำรวจในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้เครื่องพ่นละอองยาที่บ้าน พบว่าเครื่องพ่นละอองยามีประโยชน์และข้อดีมากกว่าข้อเสีย โดยข้อดีที่เห็นได้ชัดคือ ผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการป่วยได้ด้วยตนเอง และพึ่งพาสถานพยาบาลและแพทย์น้อยลง ทำให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้มาก